Arhive categorii: Activitate

Termenul limită pentru înscrierea în asociaţie

În adunarea generală din 4 aprilie 2011 s-a hotărât ca termenul limită pentru înscrierea în asociaţie să fie data de 25 iulie 2011, când va avea loc următoarea adunare generală şi se vor supune spre aprobare cererile depuse.

Continuă să citești

În categoria Anunţuri, convocări | Lasă un comentariu

Convocator

Se convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei Urbariale a Plugarilor Români din Reşiţa Română în data de 28 martie 2011, orele 18, la Palatul Cultural, cu următoarea ordine de zi:

  1. Stabilirea unui termen pentru primirea cererilor de înscriere în asociaţie
  2. Stabilirea demersurilor şi măsurilor ce trebuie luate pentru redobândirea terenurilor revendicate de asociaţie
  3. Probleme organizatorice
  4. Diverse

În cazul neîntrunirii numărului de membrii cerut conform statutului, Adunarea Generală va avea loc în data de 4 aprilie 2011, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, când va putea să lucreze valabil oricâţi membrii vor fi prezenţi.

Preşedinte,
Iliasă Ioan

Continuă să citești

În categoria Anunţuri, convocări | Lasă un comentariu