Termenul limită pentru înscrierea în asociaţie

În adunarea generală din 4 aprilie 2011 s-a hotărât ca termenul limită pentru înscrierea în asociaţie să fie data de 25 iulie 2011, când va avea loc următoarea adunare generală şi se vor supune spre aprobare cererile depuse.

Continuă să citești

În categoria Anunţuri, convocări | Lasă un comentariu

Convocator

Se convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei Urbariale a Plugarilor Români din Reşiţa Română în data de 28 martie 2011, orele 18, la Palatul Cultural, cu următoarea ordine de zi:

 1. Stabilirea unui termen pentru primirea cererilor de înscriere în asociaţie
 2. Stabilirea demersurilor şi măsurilor ce trebuie luate pentru redobândirea terenurilor revendicate de asociaţie
 3. Probleme organizatorice
 4. Diverse

În cazul neîntrunirii numărului de membrii cerut conform statutului, Adunarea Generală va avea loc în data de 4 aprilie 2011, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, când va putea să lucreze valabil oricâţi membrii vor fi prezenţi.

Preşedinte,
Iliasă Ioan

În categoria Anunţuri, convocări | Lasă un comentariu

Numele foştilor membri a căror urmaşi sunt îndreptăţiţi să facă parte din Asociaţia Urbarială Reşiţa Română

 1. Biserică
 2. Comuna Bisericească greco-romană
 3. Fondul Bisericesc Unit Român
 4. Reşiţa Română Comună
 5. UDR
 6. Ada Gheorghe
 7. Albu Albu Ana
 8. Albu Ana minor
 9. Albu Dimitrie
 10. Albu Elena
 11. Albu Gheorghe
 12. Albu Ioan
 13. Albu Ioan a lui Jurj
 14. Albu Ion
 15. Albu Iosim
 16. Albu Maria
 17. Albu Mihai
 18. Albu Petru
 19. Albu Petruţa
 20. Albu Ruja Continuă să citești
În categoria Diverse | 2 comentarii

Terenurile care au aparţinut asociaţiei

Terenurile, care au făcut parte din izlazul comunal sunt în suprafaţă de 485,722 ha, formate din:

 • „Islazul Mare” (389,183 ha),
 • „Gol” (37,983 ha),
 • „Camenic” (28,085 ha),
 • „Faţă” (27,624) şi
 • „Pe Vale” (2,878 ha).

clic pe imagine pentru vizualizare

Click pt. vizualizare imagine
În categoria Diverse | Lasă un comentariu